fahy hgh

Archive for February, 2023

1
Feb

Agile Archimate

   Posted by: wkossen    in Uncategorized

Agile is inmiddels een term die heel bekend is geworden in de wereld de ICT, en in het bijzonder wanneer het om het ontwikkelen van software gaat. Agile werken is al geruime tijd een populaire manier van voortbrengen. De oorsprong van de huidige manier van denken ligt in het Agile Manifesto dat in 2001 werd gepubliceerd. Daar wordt de kerngedachte achter deze werkvorm uitgelegd, en in enkele principes verder uitgewerkt. Deze principes zijn relatief eenvoudig te vertalen naar werkafspraken en het team kan aan het werk.

In de praktijk veroorzaakt dit echter de nodige problemen. Er kan van alles scheef lopen, terwijl de belofte van Agile werken juist zo positief is. De problematiek ontstaat meestal omdat het manifesto en/of de principes onjuist worden geinterpreteerd, of te letterlijk worden genomen. ‘Werkende software voor uitgebreide documentatie‘ betekent bijvoorbeeld niet ‘geen documentatie‘.

Architectuur is een vakgebied dat vaak schuurt met het agile werken. De premisse van architectuur is dat je vooraf nadenkt voordat je begint, en agile gaat meer uit van het idee dat je begint en leert van fouten en aanpast aan verandering. Ik ben van mening dat beiden elkaar enorm kunnen versterken, juist wanneer je architectuur meer kortcyclisch toepast en vanuit de agile werkende teams de architect als helper wilt zien.

Om te helpen die werelden bij elkaar te brengen heb ik een Nederlandse vertaling gemaakt van het Agile Manifesto en de principes in de vorm van een Architectuur Model, daarbij dankbaar gebruik makend van het Engelse model dat al bestond. Met deze modellering kun je de werkwijze en de uitgangspunten van Agile eenvoudig opnemen in je bedrijfsmodel, je bedrijfsfuncties en de daarmee samenhangende strategie. In Archimate, zodat het matcht met de rest van architectuur.

Doel is dat de Architect Agile beter begrijpt, dat de Architect kan laten zien dat hij Agile begrijpt en dat de Architect meer rekening kan houden met agile en de voordelen ervan, en de Architect beter kan sturen wanneer de nadelen van Agile in de weg lopen. Zeker wanneer architectuur modelmatig wordt bedreven op basis van een stevige repository kan dit helpen om het gesprek te faciliteren en duidelijkheid te creeeren.

Het model staat op mijn github repository https://github.com/wkossen/Agile-manifesto-In-Archimate-NL en heb je ‘m liever toch in het Engels, kijk dan hier: https://github.com/teterkin/Agile-manifesto-in-ArchiMate.

Een kanttekening is dat ik in mijn vertaling een veelgebruikte vertaalfout heb gecorrigeert. De term ‘Self-Organizing Teams’ wordt in Nederland veelal vertaald in zelfsturende teams. Maar dat is echt iets anders dan Zelf-Organiserende Teams. Dat je je werk zelf organiseert (correct) is wat anders dan dat je als team zelf bepaalt waar je met de software naar toe gaat. Dat laatste is namelijk voorbehouden aan de business-owner die dat samen met de (Enterprise) Architect vaststelt en uitwerkt.

Ik hoor graag van je als je het modelletje bruikbaar vind, en ook als je vragen of aanvullingen hebt. Veel succes met de nieuwe vriendschap tussen Agile en Architectuur

1
Feb

De Echte Uitdaging

   Posted by: wkossen    in Uncategorized

Goede titel, toch? Dit is waar het in de wereld om gaat, dit is de kern van het leven, misschien wel de zin van het leven. En in de carriere is het niet anders. Waar gaat het nu echt om? Hoe wordt je nu echt succesvol? Hoe krijg je nu echt dingen voor elkaar?

En waarom lukt het misschien nu minder dan je wilt? Wellicht is het je opgevallen dat in de eerste alinea een paar vragen stonden, zinnetjes die eindigen met een vraagteken. Twee van die zinnen begonnen met het woordje Hoe. en daar zit wel een probleem. De vraag is namelijk of er wel een antwoord is op die vraag…

Succes, groot of klein, is niet iets waarvoor een handleiding bestaat. Succes maak je door actie, door dingen te doen. En voordat je dat kunt is de belangrijkste vraag vooral wie je bent en wat je echt wilt bereiken. Zolang je daar geen duidelijkheid over hebt wordt het helemaal niets. Dus dat is waar je begint. wie ben ik echt, en wat wil ik in deze baan, in deze relatie, in mijn carriere, in de vriendenkring, op mijn bankrekening enz.

Stel dat je het nu weet. Dan komt weer die hoe vraag, hoe verder, en hoe krijgen we nu wel voor elkaar wat eerder steeds niet lukte… Ik kan je vertellen dat je daarin eindeloos kunt blijven hangen. hoe dit, hoe dat, hoe zus, hoe zo… eindeloos. En het antwoord komt niet na het stellen van de vraag. Het antwoord komt na het doen, na het ‘gewoon beginnen’. Wanneer een kleine eerste stap is gezet wordt de weg naar het doel alweer ietsje duidelijker en kun je een tweede zetten. Het hoe wordt als het ware geleidelijk beantwoord door de oplossing in het doen te vinden. Werkt het niet, probeer iets anders. Immers, weer iets geleerd over het hoe. Acta Non Verba, Het motto dat ik al jaren onder mijn emails plaats, is precies dit. Geen woorden, maar daden, niet eindeloos praten of vragen, maar actie, en dan leren we vanzelf wat werkt.

Dat betekent natuurlijk niet dat je zomaar alles moet proberen, of niet meer moet nadenken. Uiteraard blijft koppie koppie belangrijk. uiteindelijk weet je echter allang wat je wilt en allang wat de beste eerste stap is, zelfs wanneer het hele pad nog in sluieren verhuld is. Door te beginnen ontstaat niet alleen helderheid, maar ook een gevoel van progressie, en dat geeft alleen maar meer energie. Het is de energie die uiteindelijk tot het doel leidt, en die creeer je door actie, niet door eindeloos vragen naar het hoe.

Succes !