fahy hgh
1
Feb

Agile Archimate

   Posted by: wkossen   in Uncategorized

Agile is inmiddels een term die heel bekend is geworden in de wereld de ICT, en in het bijzonder wanneer het om het ontwikkelen van software gaat. Agile werken is al geruime tijd een populaire manier van voortbrengen. De oorsprong van de huidige manier van denken ligt in het Agile Manifesto dat in 2001 werd gepubliceerd. Daar wordt de kerngedachte achter deze werkvorm uitgelegd, en in enkele principes verder uitgewerkt. Deze principes zijn relatief eenvoudig te vertalen naar werkafspraken en het team kan aan het werk.

In de praktijk veroorzaakt dit echter de nodige problemen. Er kan van alles scheef lopen, terwijl de belofte van Agile werken juist zo positief is. De problematiek ontstaat meestal omdat het manifesto en/of de principes onjuist worden geinterpreteerd, of te letterlijk worden genomen. ‘Werkende software voor uitgebreide documentatie‘ betekent bijvoorbeeld niet ‘geen documentatie‘.

Architectuur is een vakgebied dat vaak schuurt met het agile werken. De premisse van architectuur is dat je vooraf nadenkt voordat je begint, en agile gaat meer uit van het idee dat je begint en leert van fouten en aanpast aan verandering. Ik ben van mening dat beiden elkaar enorm kunnen versterken, juist wanneer je architectuur meer kortcyclisch toepast en vanuit de agile werkende teams de architect als helper wilt zien.

Om te helpen die werelden bij elkaar te brengen heb ik een Nederlandse vertaling gemaakt van het Agile Manifesto en de principes in de vorm van een Architectuur Model, daarbij dankbaar gebruik makend van het Engelse model dat al bestond. Met deze modellering kun je de werkwijze en de uitgangspunten van Agile eenvoudig opnemen in je bedrijfsmodel, je bedrijfsfuncties en de daarmee samenhangende strategie. In Archimate, zodat het matcht met de rest van architectuur.

Doel is dat de Architect Agile beter begrijpt, dat de Architect kan laten zien dat hij Agile begrijpt en dat de Architect meer rekening kan houden met agile en de voordelen ervan, en de Architect beter kan sturen wanneer de nadelen van Agile in de weg lopen. Zeker wanneer architectuur modelmatig wordt bedreven op basis van een stevige repository kan dit helpen om het gesprek te faciliteren en duidelijkheid te creeeren.

Het model staat op mijn github repository https://github.com/wkossen/Agile-manifesto-In-Archimate-NL en heb je ‘m liever toch in het Engels, kijk dan hier: https://github.com/teterkin/Agile-manifesto-in-ArchiMate.

Een kanttekening is dat ik in mijn vertaling een veelgebruikte vertaalfout heb gecorrigeert. De term ‘Self-Organizing Teams’ wordt in Nederland veelal vertaald in zelfsturende teams. Maar dat is echt iets anders dan Zelf-Organiserende Teams. Dat je je werk zelf organiseert (correct) is wat anders dan dat je als team zelf bepaalt waar je met de software naar toe gaat. Dat laatste is namelijk voorbehouden aan de business-owner die dat samen met de (Enterprise) Architect vaststelt en uitwerkt.

Ik hoor graag van je als je het modelletje bruikbaar vind, en ook als je vragen of aanvullingen hebt. Veel succes met de nieuwe vriendschap tussen Agile en Architectuur

This entry was posted on Wednesday, February 1st, 2023 at 15:24 and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.